Kancelaria Adwokacka

Stefan Nowakowski

Istotą wykonywania zawodu adwokata jest dbanie o dobro klienta

Istotą wykonywania zawodu adwokata jest dbanie o dobro klienta, który polecając własne interesy prawne musi mieć komfort psychiczny, aby w pełni zaufać swojemu  pełnomocnikowi. Gwarancję profesjonalizmu kancelarii daje zdobyte doświadczenie zawodowe i ścisłe przestrzeganie zasady tajemnicy zawodowej, stanowiące fundament etyki adwokackiej. Kancelaria w swojej działalności kładzie nacisk na dobrą relację z klientami i ich satysfakcję z powierzonych spraw.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i British Law Centre przy University of Cambridge, od 2003 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a od 2007 prowadzę własną praktykę adwokacką. Przez dziesięć lat prowadziłem obsługę prawną największej na rodzimym rynku spółki sektora zbrojeniowego, reprezentując ją w procesach w całej Polsce. Doradzam oraz prowadzę postępowania sądowe w imieniu podmiotów obrotu gospodarczego, między innymi z wiodącym światowym koncernem modowo-odzieżowym oraz spółką z sektora usług medycznych. Reprezentuję także osoby fizyczne w licznych procesach sądowych, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości i odszkodowań. Znaczną część mojej praktyki stanowi również prawo rodzinne: sprawy rozwodowe, alimentacyjne, opiekuńcze i działy majątku.

Obszary praktyki

W ramach praktyki kancelaria prowadzi w całej Polsce postępowania sądowe, w szczególności cywilne, rodzinne i karne, a także zajmuje się doradztwem i stałą obsługą prawną na rzecz podmiotów gospodarczych. Usługi kancelarii są świadczone także w języku angielskim. 

Prawo cywilne

 • mediacje przedprocesowe
 • procesy cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • windykacja należności
 • nieruchomości (zasiedzenie, podział, służebności, księgi wieczyste)
 • sprawy spadkowe (testamenty, stwierdzenie nabycia praw, zachowki, działy spadku)
 • sporządzanie i analiza prawna umów

Prawo rodzinne

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty
 • dział majątku

Prawo Karne

 • obrona w sprawach karnych 
 • reprezentacja w postępowaniach pokrzywdzonych osób prywatnych i podmiotów gospodarczych

Prawo Gospodarcze

 • postępowania rejestrowe i obsługa spółek handlowych
 • spory między przedsiębiorcami
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Honorarium

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie i jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, koniecznego nakładu pracy adwokata i przewidywanego czasu jej trwania. W przypadku stałych zleceń możliwe jest ustalenie wynagrodzenia na bazie przyjętej stawki godzinowej. W wynagrodzeniu kancelarii jest uwzględniony podatek VAT według obowiązującej stawki.

Współpraca

Kancelaria prowadzi stałą współpracę z innymi prawnikami, w szczególności w sprawach i obsłudze zagadnień prawnych wymagających zaangażowania większego zespołu. Pozostajemy także w stałej współpracy z kancelarią notarialną, kancelarią komorniczą oraz tłumaczką przysięgłą języka angielskiego. 

Kontakt

Siedziba kancelarii mieści się w kamiennicy przy ul. Madalińskiego na Mokotowie. Biuro jest otwarte co do zasady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, możliwe jest jednak umawianie spotkań w innych terminach.  

tel. (+48) 693 299 526

stefan.nowakowski@adwokatura.pl

Kancelaria Adwokacka Stefan Nowakowski

ul. Madalińskiego 42/36

02-540 Warszawa